Thông tư quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

Ngày đăng: 15-12-2018 <------> Người tạo: quantri <------>
Số ký hiệu: 
16/2018/TT-BCT
Cơ quan ban hành: 
Bộ Công Thương
Loại Văn Bản: 
Thông tư
Lĩnh vực: 
Lĩnh vực khác
Người ký: 
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ký: 
04-07-2018
Ngày hiệu lực: 
04-07-2018
File gắn: