Quy định quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 10-07-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Quy định quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành tại Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 30/6/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018.

Theo Quy định, nhà trọ khi xây dựng phải đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu sau:

(1) Bảo đảm tiêu chuẩn tại tiết 5.1 mục 5 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4451:2012 về Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

(2) Bảo đảm về kiến trúc, hệ thống kỹ thuật (cấp thoát nước, thông gió, chiếu sáng, phòng chống cháy nổ) theo TCVN 4451:2012.

(3) Đối với phòng ở, căn hộ, căn nhà sử dụng cho đối tượng là công nhân, người lao động tự do, học sinh, sinh viên thuê trọ để ở: Phải đảm bảo theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Về trách nhiệm của chủ nhà trọ:

(1) Chủ đầu tư xây dựng nhà trọ phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo chất lượng xây dựng và tiêu chuẩn tại quy định nêu trên. Trường hợp thuộc diện phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 1, Điều 89 Luật Xây dựng thì phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng. Trong quá trình tổ chức thi công xây dựng (bao gồm cả trường hợp được miễn giấy phép xây dựng) phải thực hiện báo cáo tiến độ xây dựng theo quy định tại Điều 4 Quy định một số nội dung về kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh.

(2) Phải thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014.

(3) Phải thực hiện niêm yết giá cho thuê nhà trọ theo quy định của Luật Giá ngày 20/6/2012.

(4) Chấp hành nghiêm nghĩa vụ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

(5) Chấp hành các quy định của pháp luật về cư trú, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; ký cam kết thực hiện những quy định của pháp luật về an ninh, trật tự với Công an cấp xã (nơi có nhà trọ).

(6) Thực hiện việc ký hợp đồng cho thuê nhà trọ với người thuê nhà trọ; phải treo bản Nội quy nhà trọ ở nơi dễ quan sát và phổ biến Nội quy nhà trọ, hương ước, quy ước của địa phương cho người thuê nhà trọ biết trước khi ký hợp đồng thuế nhà.

(7) Yêu cầu người thuê nhà trọ xuất trình một trong những giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng; giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh do cơ quan, tổ chức nhà nước, UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận.

(8) Định kỳ (06 tháng, 01 năm) trước ngày 20/5 và trước ngày 20/11 phải báo cáo tình hình cho thuê nhà trọ; việc chấp hành an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy của nhà trọ cho UBND cấp xã (nơi có nhà trọ) bằng văn bản. Trường hợp đột xuất có những vụ việc nghiêm trọng hoặc nghi vấn có liên quan đến an ninh, trật tự thì phải báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

(9) Chấp hành việc hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trách nhiệm của người thuê nhà trọ:

(1) Phải xuất trình các giấy tờ theo yêu cầu người cho thuê nhà trọ được quy định nêu trên và khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(2) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cư trú, các quy định của chính quyền địa phương, hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố nơi mình thuê ở trọ.

(3) Ký hợp đồng thuê nhà trọ với chủ nhà trọ; tuân thủ hợp đồng đã ký và Nội quy nhà trọ. Trường hợp phát hiện chủ nhà trọ có hành vi vi phạm pháp luật thì kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước:

Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với UBND cấp huyện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện sinh hoạt tại các nhà trọ theo đúng quy định.

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý toàn diện đối với nhà trọ trên địa bàn.

UBND cấp xã trực tiếp quản lý hoạt động xây dựng và kinh doanh nhà trọ trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ nhà trọ và người thuê trọ thực hiện các nội dung của Quy định này.

Quy định cũng nêu rõ, đối với trường hợp nhà trọ đã có (đã được xây dựng và đi vào hoạt động) trước khi Quy định này có hiệu lực thi hành, nếu nhà trọ hoặc hoạt động cho thuê nhà trọ chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của Quy định này thì tiếp tục được phép hoạt động nhưng chủ nhà trọ phải có kế hoạch để khắc phục những tiêu chuẩn, điều kiện còn thiếu trong thời gian tối đa 24 tháng. Quá thời hạn trên, nếu chủ nhà trọ không tự giác khắc phục, UBND cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)