Sở Công Thương Bắc Giang góp phần tích cực vào hoạt động thông tin đối ngoại

Ngày đăng: 10-07-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Sau hơn một năm thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020, Sở Công Thương đã triển khai có hiệu quả nhiều nội dung công tác thông tin đối ngoại.

Sở Công Thương chú trọng đến công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Cụ thể đã xây dựng chuyên mục, đưa tin, bài về hội nhập kinh tế quốc tế trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; biên tập tài liệu giới thiệu về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, WTO, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và lộ trình thực hiện; cung cấp các ấn phẩm như sách hỏi đáp, sổ tay, tờ gấp về hội nhập kinh tế quốc tế, về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, giải thích các cam kết trong các thỏa thuận thương mại; tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo, tập huấn, đào tạo phổ biến kiến thức về các nội dung, cơ hội và thách thức tham gia các FTA, AEC, WTO, CPTPP cho các nhóm đối tượng khác nhau, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cán bộ, công chức làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế cấp tỉnh, huyện; gửi các thông tin, văn bản về hội nhập kinh tế quốc tế vào địa chỉ email của các cơ quan, đơn vị, hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó tổ chức tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế như: Hội chợ thương mại quốc tế Vietnam Expo; Hội chợ mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP); Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung... Qua đó, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của tỉnh (vải thiều, sản phẩm làng nghề truyền thống); các sản phẩm có thế mạnh, có tiềm năng về xuất khẩu; giới thiệu cơ hội và tiềm năng đầu tư của Bắc Giang góp phần mở rộng thị trường, kết nối giao thương với đối tác trong và ngoài nước.

Đặc biệt, quan tâm và dành nhiều nguồn lực trong việc xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh theo hướng nâng tầm về quy mô, sáng tạo và đạt hiệu quả tích cực. Trong tháng 3/2018, Sở Công Thương đã đón tiếp, làm việc với Đoàn chuyên gia Nhật Bản và Đoàn nhà báo Thái Lan sang thăm, làm việc với tỉnh Bắc Giang về công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (trong đó có quả vải thiều) ra thị trường nước ngoài; tổ chức hội nghị chuyên đề cho các doanh nghiệp, hợp tác xã về sử dụng bao bì đóng gói sau thu hoạch, tuyên truyền các chính sách và sự cần thiết của việc sử dụng bao bì, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm để đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, phục vụ cho công tác tiêu thụ vải thiều năm 2018.

Sở Công Thương đưa Đoàn chuyên gia Nhật Bản thăm thực tế tại vùng trồng vải thiều của huyện Lục Ngạn

Ngày 29/5/2018, Sở Công Thương tham mưu tổ chức thành công hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc, đây là năm thứ hai tỉnh Bắc Giang tổ chức với sự tham gia của trên 300 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Hội nghị góp phần xuất khẩu bền vững vải thiều Bắc Giang đối với thị trường Trung Quốc.

Tiếp đó, ngày 08/6/2018, Diễn đàn kinh tế về sản xuất, tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực lần đầu tiên được tổ chức tại Bắc Giang, đây là hoạt động xúc tiến thương mại lớn nhất từ trước đến nay với gần 1.000 đại biểu tham dự. Diễn đàn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước; Tham tán thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; Sở Thương mại, Chính quyền nhân dân thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; trên 300 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc; các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước... 

Diễn đàn đã nhận được sự chia sẻ, cam kết mạnh mẽ của các các tỉnh, thành phố trong cả nước; ý kiến ủng hộ của Tham tán thương mại Trung Quốc, các cơ quan chức năng và chính quyền nhân dân thị Bằng Tường, huyện Hà Khẩu, Trung Quốc; sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho hàng hóa nông sản của tỉnh Bắc Giang nói chung, quả vải thiều nói riêng tiêu thụ thuận lợi và phát triển bền vững. Đặc biệt, tại Diễn đàn, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, các tỉnh quan tâm sớm giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Bắc Giang, kịp thời tháo gỡ nhiều nút thắt trong hoạt động tiêu thụ vải thiều và hàng nông sản. 

Giai đoạn 2018 - 2020 có nhiều hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Do đó, Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, trong đó chú trọng quảng bá hình ảnh về con người, thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với cả nước, các nước trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài; quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần phục vụ hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế./.

Thân Hào - Phòng KH-TC-TH