Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 15-12-2018 <------> Người tạo: quantri <------>
Số ký hiệu: 
415/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: 
UBND Tỉnh
Loại Văn Bản: 
Quyết định
Lĩnh vực: 
Công tác Nội bộ
Người ký: 
Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
Ngày ký: 
06-07-2018
Ngày hiệu lực: 
06-07-2018
File gắn: