Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Ngày đăng: 18-01-2019 <------> Người tạo: quantri <------>
Số ký hiệu: 
17/2018/TT-BCT
Cơ quan ban hành: 
Bộ Công Thương
Loại Văn Bản: 
Thông tư
Lĩnh vực: 
Quản lý công nghiệp
Người ký: 
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Ngày ký: 
10-07-2018
Ngày hiệu lực: 
23-08-2018
File gắn: