Kết quả hoạt động Công Thương tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng: 19-10-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Giá trị sản xuất công nghiệp

Theo báo cáo của Cục Thống kê, tình hình sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 10/2018 tiếp tục có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng 10 dự tính tăng 28,2% so với cùng kỳ. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước: Ngành khai khoáng tăng 13,9%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 29,2%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 22%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải bằng 90,7%.

Dự tính giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) tháng 10 đạt 13.703 tỷ đồng, tăng 8,5% so với tháng trước; cộng dồn 10 tháng ước đạt 131.066 tỷ đồng, tăng 31,3% so cùng kỳ, đạt 91% kế hoạch năm 2018, trong đó:

- Khu vực kinh tế Nhà nước tháng 10 ước đạt 482 tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước; cộng dồn 10 tháng ước đạt 5.146 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ.

- Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tháng 10 ước đạt 2.126 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng trước; cộng dồn 10 tháng ước đạt 20.302 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ. 

- Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tháng 10 ước đạt 11.095 tỷ đồng, tăng 9,8% so với tháng trước; cộng dồn 10 tháng ước đạt 105.618 tỷ đồng,  tăng 34,7% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước 10 tháng năm 2018 đạt mức tăng trưởng cao so cùng kỳ năm trước do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Ngành sản xuất sản phẩm điện tử chỉ số sản xuất ước tính 10 tháng so cùng kỳ tăng 42,6%, sản lượng một số sản phẩm chính tăng cao như thiết bị ngoại vi nhập xuất khác đạt 172,7 triệu cái, tăng 2 lần so cùng kỳ; mạch điện tử tích hợp đạt 556,8 triệu chiếc, tăng 2,9% so cùng kỳ. Một số doanh nghiệp có mức tăng trưởng khá trong lĩnh vực này bao gồm Công ty Fuhong, Công ty Hosiden, Công ty SiFlex...

- Một số ngành có mức tăng trưởng khá là: Ngành dệt có chỉ số sản xuất dự tính 10 tháng tăng 79% so cùng kỳ, ngành sản xuất thiết bị điện tăng 39% so với cùng kỳ, ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 36% so với cùng kỳ...

Bên cạnh đó vẫn còn một số ngành có chỉ số sản xuất giảm đã làm ảnh hưởng đến giá trị sản xuất chung toàn tỉnh như ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; ngành thu gom xử lý, tiêu hủy rác thải.

Hoạt động thương mại - dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 10 ước đạt 2.098 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước; cộng dồn 10 tháng ước đạt 20.154 tỷ đồng, tăng 12,2% so cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 18.199 tỷ đồng, tăng 12,6% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ước đạt 1.955 tỷ đồng, tăng 9,2% so cùng kỳ.

Về giá cả thị trường trong tháng tương đối ổn định, tuy nhiên một số mặt hàng có biến động về giá như: Giá xăng dầu, ga vẫn tiếp tục tăng do trên thị trường thế giới thiếu cung, giá thịt lợn hơi vẫn duy trì ở mức cao từ 52.000 - 54.000 đồng/kg, giá một số mặt hàng rau xanh tăng do thời tiết chuyển mùa; bên cạnh đó, giá một số mặt hàng như máy lạnh, quạt, quần áo mùa hè... giảm mạnh để nhập hàng phục vụ mùa đông.

Kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Bắc Giang tháng 10 đạt 569 triệu USD, luỹ kế từ đầu năm đạt 5.732,2 triệu USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2017. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm sản xuất, gia công từ nguyên phụ liệu nhập khẩu như hàng dệt may, điện tử, tấm pin năng lượng mặt trời…

Kim ngạch nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Bắc Giang tháng 10 đạt 436 triệu USD, luỹ kế từ đầu năm đạt 5.170,3 triệu USD, bằng 99,9% so với cùng kỳ năm 2017. Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu cho sản xuất, gia công hàng xuất khẩu (may mặc, linh kiện điện tử, tấm pin năng lượng mặt trời...), máy móc thiết bị./.

Hà Thị Hân - Phòng KH-TC-TH