Điều chỉnh lại giờ làm việc mùa Đông

Ngày đăng: 19-10-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản điều chỉnh lại giờ làm việc mùa Đông (từ ngày 22/10/2018 đến ngày 15/4/2019) của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cụ thể, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút./.