Welcome to Sở Công thương tỉnh Bắc Giang

  • Điều chỉnh lại giờ làm việc mùa đông

    Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản điều chỉnh lại giờ làm việc mùa Đông (từ ngày 22/10/2018 đến ngày 15/4/2019). Cụ thể, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

  • Không tăng biên chế khi thành lập Tổng cục Quản lý thị trường

    Tổng cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương theo mô hình mới sẽ có 63 Chi cục Quản lý thị trường ở các tỉnh, nay chuyển thành Cục Quản lý thị trường. Số lượng biên chế không tăng lên vì chỉ là sự dịch chuyển biên chế từ địa phương lên Bộ Công Thương.

  • Kết quả hoạt động Công Thương tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018

    Dự tính chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng 10 tăng 28,2% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) tháng 10 đạt 13.703 tỷ đồng, tăng 8,5% so với tháng trước; cộng dồn 10 tháng ước đạt 131.066 tỷ đồng, tăng 31,3% so cùng kỳ, đạt 91% kế hoạch...

No front page content has been created yet.