Tin tức sự kiện

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 167/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ CÔNG ÍCH VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ CÔNG ÍCH VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ CÔNG ÍCH VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ CÔNG ÍCH VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

Thông báo mời thầu

Căn cứ Thông báo số 05/BCĐ ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang về việc mời tham gia đấu thầu, gói thầu: Quản lý tổ chức kinh doanh, và khai thác chợ Đa Mai, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang.

Cụ thể như sau:

1. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước  8 giờ 30 phút ngày 25/1...

Hội nghị sơ kết đánh giá công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn tại các xã thuộc Dự án REII giai đoạn 2012-2016

Ngày 12-12, tại Sở Công Thương Bắc Giang đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn tại các xã thuộc dự án RE II, RE II mở rộng giai đoạn 2012-2016. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở...

Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2017

Ngày 02/12/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4711/QĐ-BCT về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2017. Theo đó, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc năm 2017 là 204,388 tỷ kWh, trong đó...

HỘI NGHỊ TƯ VẤN NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI CHI HỘI ĐOAN BÁI

Vừa qua, theo đề nghị của Chi hội BVQLNTD xã Đoan Bái, Hội BVQLNTD tỉnh Bắc Giang đã phối hợp Ủy ban nhân dân xã Đoan Bái (huyện Hiệp Hòa) tổ chức Hội nghị tư vấn Người tiêu dùng về lựa chọn hàng hóa, dịch vụ.

Bản tin thị trường Nông sản tháng 8/2016

Sở Công Thương gửi Bản tin thị trường Nông sản tháng 8/2016.

Báo cáo thị trường Nông sản tháng 9/2016

Sở Công Thương công bố báo cáo thị trường Nông sản tháng 9/2016 để các doanh nghiệp và thương nhân được biết.

Pages

Subscribe to Tin tức sự kiện