Lĩnh vực chuyên môn

Thông báo mời thầu

Sở Công Thương Bắc Giang thông báo mời thầu các gói thầu sau:

Thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016

Sở Công Thương Bắc Giang thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 đến doanh nghiệp.

...

Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016

Sở Công Thương công bố kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 theo Quyết định số 387/QĐ-SCT ngày 31/12/2015.

Chi tiết theo file đính kèm.

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm giai đoạn 2016-2020 lĩnh vực Công Thương

Ngày 29/5/2015, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 31/KH-SCT về phát triển kinh tế tập thể 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 lĩnh vực Công Thương.

Chi tiết theo file đính kèm./.

Kế hoạch phát triển ngành công thương 2016-2020

Ngày 10/11/2015, Sở Công Thương phát hành Công văn số 48/KH-SCT về việc Kế hoạch phát triển ngành Công thương 5 năm 2016-2020.

Chi tiết theo file đính kèm.

Kế hoạch phát triển ngành Công nghiệp và Thương mại 5 năm 2016-2020

Sở Công Thương công bố kế hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại 5 năm 2016-2020 theo Công văn số 35/KH-SCT ngày 12/11/2014 của Sở Công Thương Bắc Giang

Chi tiết theo file đính kèm

Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Ngày 26/6/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ký ban hành Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 về việc ban hành Chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

Chiến lược xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020

Ngày 30/10/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về việc Ban hành Chiến lược xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020. Cụ thể như sau:

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 59/2015/TT-BCT QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUA ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 59/2015/TT-BCT quy định cụ thể về việc quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng di động. Theo Thông tư 59/2015/TT-BCT, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 31-3-2016.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm

Từ khi Việt Nam gia nhập WTO và tham gia ký kết các hiệp định thương mại với các đối tác trên thế giới, các chính sách kinh tế và cơ chế quản lý cũng được đổi mới nhờ đó mà môi trường sản xuất và kinh doanh trở nên sống động, hàng hoá phong phú và đa dạng. Song tệ sản xuất và kinh doanh hàng giả...

Pages

Subscribe to Lĩnh vực chuyên môn