Kỹ thuật an toàn - Môi trường

Tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Tiếp nối các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm...

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương

Ngày 07/9/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định về Lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương đến năm 2025.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép, phế liệu nhựa và phế liệu giấy nhập khẩu

Ngày 14/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm

Sở Công Thương Bắc Giang thông báo đã tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm của tổ chức, cá nhân từ tháng 3/2018 đến tháng 10/2018, cụ thể như sau...

Cập nhật danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước và cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu

Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013, Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo danh sách các đơn vị đã được Bộ Công Thương chỉ định, tính đến ngày 18/9/2018, còn hiệu lực.

Quy định mới xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Theo đó, Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả...

Phó Thủ tướng chỉ đạo xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến

Ngày 10/9/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung.

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bắc Giang

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang được công bố tại Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Quy định mới về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 15/6/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương

Ngày 24/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương.

Pages

Subscribe to Kỹ thuật an toàn - Môi trường