Kỹ thuật an toàn - Môi trường

Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Sáng ngày 01/12, Sở Công Thương Bắc Giang đã tổ chức diễn tập thực binh ứng phó với sự cố hóa chất, hoạt động diễn tập này diễn ra tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Quy định mới về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm

Sở Công Thương Bắc Giang thông báo đã tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm của tổ chức, cá nhân từ ngày 29/10/2018 đến ngày 15/11/2018, cụ thể như sau...

Cập nhật danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được Bộ Công Thương chỉ định

Thực hiện Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018, Bộ Công Thương cập nhật danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được chỉ định tính đến ngày 20/11/2018.

Bắc Giang: Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Thực hiện Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh”, Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Công ty cổ phần Phân...

Tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Tiếp nối các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm...

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương

Ngày 07/9/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định về Lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương đến năm 2025.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép, phế liệu nhựa và phế liệu giấy nhập khẩu

Ngày 14/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm

Sở Công Thương Bắc Giang thông báo đã tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm của tổ chức, cá nhân từ tháng 3/2018 đến tháng 10/2018, cụ thể như sau...

Cập nhật danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước và cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu

Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013, Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo danh sách các đơn vị đã được Bộ Công Thương chỉ định, tính đến ngày 18/9/2018, còn hiệu lực.

Pages

Subscribe to Kỹ thuật an toàn - Môi trường