Quản lý công nghiệp

Khuyến công Bắc Giang: Nghiệm thu đề án theo kế hoạch

Ngày 06/12/2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiệm thu đề án khuyến công năm 2018 tại huyện Yên Thế và thành phố Bắc Giang.

Khuyến công Bắc Giang: Hỗ trợ ứng dụng máy móc cho cơ sở công nghiệp nông thôn

Trong năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương Bắc Giang đã thực hiện nội dung khuyến công - hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị cho một số cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang

Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1/500 mới được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 19/11/2018.

Nghiệm thu đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất bao bì carton”

Ngày 12/11/2018, tại xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương phối hợp nghiệm thu đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất bao bì carton” của Công ty TNHH Thương mại sản xuất bao bì carton Trung Anh.

Bắc Giang: Phát triển ngành công nghiệp theo chiều sâu

Những năm gần đây, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Giang được cải thiện, do đó đã thúc đẩy lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh phát triển. Ông Trần Quang Tấn - Giám đốc Sở Công Thương đã trao đổi một số vấn đề xung quanh việc phát triển công nghiệp.

Khuyến công Bắc Giang: Hỗ trợ đầu tư ứng dụng hệ thống sấy trong sản xuất mỳ gạo

Năm 2018, Hợp tác xã Mỳ Chũ Bắc Giang Tùng Chi, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công để triển khai đề án “Đầu tư ứng dụng hệ thống sấy trong sản xuất mỳ gạo”.

Mở rộng Cụm công nghiệp Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Ngày 25/10/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 667/QĐ-UBND về việc mở rộng Cụm công nghiệp Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang: Hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp

Với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp, Bắc Giang đang đẩy mạnh phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ chủ lực như: Công nghiệp chế biến nông - lâm sản, điện tử, dệt may...

Hỗ trợ đầu tư ứng dụng dây chuyền giết mổ trong chế biến thịt lợn

Thực hiện kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt, Công ty TNHH Hải Thịnh Bắc Giang (xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa) triển khai thực hiện đề án khuyến công “Đầu tư ứng dụng dây chuyền giết mổ trong chế biến thực phẩm”.

Nghiệm thu đề án “Đầu tư ứng dụng máy ép phun trong sản xuất kính 3D”

Ngày 09/11/2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang phối hợp với Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương, Phòng Kinh tế thành phố Bắc Giang tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công “Đầu tư ứng dụng máy ép phun trong sản xuất kính 3D” của Công ty TNHH VK TECH.

Pages

Subscribe to Quản lý công nghiệp