Quản lý công nghiệp

Hướng dẫn sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 28/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Làng nghề mỳ gạo Châu Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Thôn Châu Sơn, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang được biết đến vì có sản phẩm mỳ được chế biến từ 100% gạo ngon nguyên chất, nguồn nước tự nhiên tinh khiết, không chất bảo quản, không chất tẩy trắng đã làm lên thương hiệu mỳ gạo Châu Sơn dẻo ngon nổi tiếng.

Đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Tháng 4/2018, chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang ước tính tăng 22,8% so với cùng kỳ và bằng 107% so với tháng trước.

Bắc Giang: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Nham Sơn - Yên Lư

Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Nham Sơn - Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỷ lệ 1/500 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào đầu tháng 4/2018.

Chương trình đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày 29/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức tập huấn về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Sáng ngày 28/3, Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về quản lý và phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hiệp Hòa công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Thanh Vân

Ngày 26/3, UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500).

Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030

Ngày 22/3/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang năm 2018

Thực hiện Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 13/02/2018; sáng ngày 20/3/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng kinh...

Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018.

Pages

Subscribe to Quản lý công nghiệp