Tin trong nước

Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế

Ngày 15/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Số 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

Ngày 25/12/2018, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia.

9 sự kiện nổi bật ngành Công Thương năm 2018

Đây là những dấu ấn quan trọng của ngành Công Thương trong năm 2018. Cụ thể...

Nâng cao văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, ngày 04/01/2019, Tổng cục Quản lý thị trường ban hành văn bản yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản.

10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019

Từ ngày 1/1/2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật...

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Đó là nội dung Chỉ thị số 34/CT-TTg mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28/12/2018. Theo đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ...

Hôm nay, CPTPP chính thức có hiệu lực

Ngày 30/12, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực.

Quy định mới về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11 năm 2018

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11 năm 2018 như sau...

Pages

Subscribe to Tin trong nước