Công nghiệp

Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí

Ngày 25/12/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 53/2018/TT-BCT quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí.

Công ty Điện lực Bắc Giang thông báo

Công ty Điện lực Bắc Giang trân trọng thông báo, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, Điện lực Yên Dũng sáp nhập vào Điện lực thành phố Bắc Giang.

Bắc Giang: Thực hiện hoàn thiện tiêu chí 4 và tiêu chí số 7 trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Trong 2 năm 2017 - 2018, tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được 01 huyện về đích nông thôn mới (huyện Việt Yên) và 89 xã hoàn thành 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Công Thương Bắc Giang giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Cử tri Tân Yên đề nghị Điện lực Bắc Giang: Chỉ đạo lắp đồng loạt công tơ 3 giá đối với các hộ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cho các hộ chủ động tránh giờ cao điểm (giá cao) để sản xuất, kinh doanh...

Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu của ngành Công Thương Bắc Giang năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành cộng dồn cả năm 2018 dự tính tăng 30,2% so với cùng kỳ. Trong đó so với cùng kỳ năm trước: ngành khai khoáng tăng 17,6%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 31,2%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng...

Sở Công Thương Bắc Giang được ủy quyền cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

Ngày 17/12/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực đối với lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Các lĩnh vực hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp của Sở Công Thương Bắc Giang trong năm 2018

Năm 2018, tình hình sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành dự tính tăng 31,5% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 159.296 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ, tăng 10,6% so kế hoạch.

Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Sáng ngày 01/12, Sở Công Thương Bắc Giang đã tổ chức diễn tập thực binh ứng phó với sự cố hóa chất, hoạt động diễn tập này diễn ra tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Quy định mới về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

Phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang

Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1/500 mới được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 19/11/2018.

Pages

Subscribe to Công nghiệp