Tin Bắc Giang

Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ngày 10/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Công bố trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong nước và nước ngoài cho một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày 15/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bắc Giang tổ chức Hội nghị Công bố trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong nước và nước ngoài cho một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 09/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018.

Quy định hỗ trợ nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 02/5/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định quy định một số nội dung thực hiện Thông tư số 43/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc...

Bắc Giang: 04 sản phẩm nông sản hàng hóa cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2020

Theo đề nghị của Sở Công Thương, ngày 26/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các sản phẩm nông sản hàng hóa cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020 gồm 04 sản phẩm, cụ thể: (1) Vải thiều Lục Ngạn; (2) Gà đồi Yên Thế; (3) Mỳ Chũ; (4) Chè Bản Ven.

Thể lệ Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Bắc Giang năm 2018

Sau khi ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Bắc Giang năm 2018, ngày 10/4/2018, Ban Tổ chức tiếp tục ban hành Thể lệ của Cuộc thi với các nội dung cụ thể sau...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ngày 26/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang: Kiến tạo môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Với lợi thế sẵn có cùng chính sách “trải thảm đỏ” mời gọi đầu tư, Bắc Giang ngày càng thu hút các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn tỉnh, nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ đó thúc đẩy và phát triển các khu công nghiệp. Đồng thời, tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải...

Quán triệt, triển khai thực hiện quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Ngày 18/4/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có Công văn số 413-CV/UBKTTU về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có ý kiến như sau...

Pages

Subscribe to Tin Bắc Giang