Xúc tiến thương mại

Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 11/01/2019

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Mời tham gia Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Hưng Yên

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề… trong tỉnh về việc tổ chức Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Hưng Yên (theo công văn số 1885/SCT-QLTM của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên).

Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 28/12/2018

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 21/12/2018

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 12/12/2018

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Hoạt động xúc tiến thương mại góp phần tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp

Hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp và gặt hái được nhiều thành quả, từng bước nâng cao uy tín, vị thế của tỉnh.

Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 30/11/2018

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Bản tin Thị trường sản phẩm nông nghiệp số 21 (kỳ 01, tháng 11/2018)

Bản tin Thị trường sản phẩm nông nghiệp số 21 (kỳ 01, tháng 11/2018): Thông tin thị trường nội địa, thị trường xuất khẩu; thông tin xúc tiến thương mại; thông tin chính sách...

Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 21/11/2018

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 12/11/2018

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Pages

Subscribe to Xúc tiến thương mại