Hoạt động các đoàn thể

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên hằng năm

Ngày 24/9/2018, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Ngày 22/8/2018, tại Hà Nội, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Về dự Đại hội có 110 đại biểu đại diện cho hơn 100 nghìn hội viên trên cả nước.

Công đoàn ngành Công Thương tổ chức Giải cầu lông truyền thống công nhân viên chức lao động

Ngày 18/8/2018, Công đoàn ngành Công Thương Bắc Giang phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Giải cầu lông truyền thống công nhân viên chức lao động lần thứ IX - năm 2018, chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn ngành Công Thương Bắc Giang triển khai đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc một số nội dung như sau...

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Giang tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 12/7/2018, tại trụ sở Sở Công Thương Bắc Giang, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Đào Xuân Cường - Phó Giám đốc Sở Công Thương...

Sở Công Thương Bắc Giang góp phần tích cực vào hoạt động thông tin đối ngoại

Sau hơn một năm thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020, Sở Công Thương đã triển khai có hiệu quả nhiều nội dung công tác thông tin đối ngoại.

Ngành Công Thương Bắc Giang với nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp

Sau hơn 3 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, các Sở, ngành, địa phương của tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu...

Hội nghị Ban Chấp hành công đoàn Công đoàn ngành Công Thương Bắc Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 27/6/2018, Công đoàn ngành Công Thương Bắc Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Trần Quang Tấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương.

Kết quả hoạt động Công Thương 6 tháng đầu năm 2018

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) ước đạt 64.168 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ, đạt 44,6% kế hoạch năm, ước cả năm đạt 100% kế hoạch. Trong đó: Khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 2.645 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 10.613 tỷ đồng...

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước giữa Sở Công Thương Bắc Giang và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Ngày 18/5/2018, Sở Công Thương Bắc Giang và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Pages

Subscribe to Hoạt động các đoàn thể