Thông tin tuyên truyền phổ biến PL

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Ngày 07/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Ngày 02/5/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

Quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018.

Quy định tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Quy định hỗ trợ nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 02/5/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định quy định một số nội dung thực hiện Thông tư số 43/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc...

Thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng được bán đấu giá để xuất khẩu ra nước ngoài

Ngày 26/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.

Bộ tài liệu tuyên truyền về Luật Tiếp cận thông tin

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội ban hành ngày 06/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương trân trọng giới thiệu Bộ tài liệu tuyên truyền về Luật Tiếp cận thông tin, bao gồm...

Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm một loạt thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Quyết định số 1408/QĐ-BCT ngày 27/4/2018 phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa một loạt các thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Công Thương năm 2018 trên 10 lĩnh vực, trong đó có năng lượng, điện, quản lý cạnh tranh...

Cải cách để tiền lương trở thành động lực phát triển bền vững

Tiền lương sẽ là thu nhập chính, phản ánh đầy đủ thu nhập của người lao động và bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình.

Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật

Ngày hôm nay - 04/5/2018, Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng chính thức có hiệu lực thi hành.

Pages

Subscribe to Thông tin tuyên truyền phổ biến PL