Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức các Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2018

Ngày 04/5/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch tổ chức các Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản năm 2018.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 (tên tiếng Anh là: One commune one product, gọi tắt là Chương trình OCOP) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018.

Kế hoạch phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang năm 2018

Kế hoạch phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang năm 2018 được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành tại Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/3/2018.

Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020

Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/3/2018.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ về xây dựng kịch bản tăng trưởng từng quý năm 2018

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ về xây dựng kịch bản tăng trưởng từng quý năm 2018 được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành tại Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 13/3/2018.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành tại Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 16/3/2018.

Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 (Chương trình quốc gia về DSM).

Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang năm 2018

Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành tại Kế hoạch số 595/KH-UBND ngày 27/02/2018.

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 217/QĐ-TTg ngày 13/02/2018.

Kế hoạch hoạt động năm 2018 của BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo này.

Pages

Subscribe to Kế hoạch