Trả lời câu hỏi của nhân dân

Câu hỏi:
Trả lời kiến nghị của đại biểu về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương
Người trả lời:
Trần Quang Tấn
Ngày trả lời:
25-10-2018
Trả lời:

Thực hiện Công văn số 1747/SYT-NVY ngày 20/9/2018 của Sở Y tế Bắc Giang về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của đại biểu. Sau khi nghiên cứu, đánh giá công tác quản lý nhà nước của ngành Công Thương, Sở Công Thương Bắc Giang trả lời kiến nghị của đại biểu tại phiên thảo luận, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh như sau:

1. Về công tác quản lý

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, trong đó chương XII quy định rất rõ phân công trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm, cũng như công tác phối hợp trong hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm của 03 Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế. Vì vậy, cũng không còn tình trạng chồng chéo về quản lý và việc quy trách nhiệm khi xảy ra sai phạm.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017, trong đó nội dung phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm ở cấp tỉnh, huyện, xã đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý: Cấp tỉnh quản lý các cơ sở thực phẩm có giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; cấp huyện quản lý các cơ sở thực phẩm có giấy đăng ký kinh doanh do UBND huyện cấp; cấp xã quản lý các cơ sở thực phẩm không có giấy đăng ký kinh doanh. Hiện nay, số cơ sở thực phẩm tuyến tỉnh quản lý là 45 cơ sở, số cơ sở thực phẩm tuyến huyện quản lý là 2.103 cợ sở (có giấy đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể), số cơ sở thực phẩm tuyến xã quản lý là 7.266 cơ sở. Vì vậy, việc phối hợp trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm từ cấp tỉnh đến địa phương không còn chồng chéo.

Hàng năm, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cơ sở thực phẩm thuộc ngành quản lý đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đảm bảo tránh sự chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành Công Thương còn hạn chế như: Số lượng cán bộ được phân công nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương còn ít, chủ yếu là kiêm nhiệm nên còn gặp nhiều khó khăn; nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý hàng năm đã được bố trí nhưng hạn chế, trong khi đó số lượng cơ sở thực phẩm nhỏ lẻ chiếm 99% tổng số cơ sở thực phẩm thuộc ngành quản lý nên rất khó quản lý và kiểm soát.

Cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý không có, nên công tác thẩm định, thanh tra, kiểm tra, xét nghiệm nhanh mẫu thực phẩm để so sánh đạt hay không theo quy định vệ sinh an toàn thực phẩm gặp nhiều khó khăn nên không có cơ sở khoa học rõ ràng để nhận biết nhanh, chứng minh nguồn gốc thực phẩm, nhận biết các phụ gia thực phẩm. Nhất là những sản phẩm chế biến sử dụng ngay đang được tiêu dùng rộng rãi (rượu, bia, bánh kẹo, kem, sữa chua...).

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương chưa cụ thể dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý.

2. Đề xuất, kiến nghị

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, giúp đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong thời gian tới, Sở Công Thương Bắc Giang có một số đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh như sau:

- Tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ quản lý tuyến huyện, tuyến xã.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra được tổ chức thường xuyên, liên tục theo định kỳ, đột xuất và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm.

Tư vấn, hướng dẫn cho cơ sở thực phẩm chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tiên tiến trong quản lý sản xuất thực phẩm.

Thông tin nhanh và kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho nhân dân được biết và chủ động phòng ngừa đối với cơ sở sản xuất cũng như loại thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Tiếp tục triển khai quy hoạch phát triển các chợ, siêu thị, làng nghề đảm bảo an toàn thực phẩm; triển khai kết nối sản phẩm nông, thủy sản an toàn của tỉnh đến các doanh nghiệp, cơ quan, trường học và người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; nhân rộng mô hình chợ, cửa hàng thực phẩm an toàn.

Tăng cường đầu tư ngân sách cho hoạt động quản lý về an toàn thực phẩm.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại phiên thảo luận, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh của Sở Công Thương Bắc Giang./.

 

Câu hỏi:
Thực hiện Kết luận của Chủ tọa tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII; theo tiến độ thực hiện, Sở Công Thương báo cáo kết quả như sau:
Người trả lời:
Trần Quang Tấn
Ngày trả lời:
12-10-2018
Trả lời:

1. Đã rà soát xong hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh

1.1. Hệ thống chợ

Tính đến ngày 30/8/2018, toàn tỉnh có 132 chợ (bao gồm: 01 chợ đầu mối, 01 chợ hạng 1, 20 chợ hạng 2, 110 chợ hạng 3) được phân bố trên địa bàn các huyện, thành phố, cụ thể: Huyện Lục Ngạn 19 chợ, huyện Yên Thế 09 chợ, huyện Việt Yên 15 chợ, huyện Hiệp Hòa 15 chợ, huyện Sơn Động 08 chợ, huyện Lạng Giang 13 chợ, huyện Tân Yên 13 chợ, huyện Lục Nam 16 chợ, huyện Yên Dũng 10 chợ và thành phố Bắc Giang 14 chợ.

Về cơ bản, các chợ trên địa bàn tỉnh là chợ nông thôn, chợ dân sinh được hình thanh đã lâu, cơ bản phục vụ tốt nhu cầu mua bán của nhân dân địa phương. Hiện nay, các chợ trên địa bàn tỉnh đều có Ban, Tổ hoặc HTX quản lý chợ để thực hiện việc tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Trong đó, Ban quản lý chợ do doanh nghiệp, HTX thành lập có 33 Ban (mỗi chợ có 01 Ban); Ban quản lý chợ do UBND cấp huyện thành lập có 05 ban; Tổ quản lý chợ do UBND cấp xã thành lập có 75 tổ; HTX thương mại - dịch vụ do UBND huyện hoặc UBND xã giao khoán quản lý chợ có 19 HTX. Hầu hết các Ban, Tổ và HTX quản lý chợ trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tương đối tốt công tác quản lý các hoạt động trong phạm vi chợ; kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát cho thấy, có 23 chợ (05 chợ do UBND huyện, thành phố quản lý, 18 chợ do doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh quản lý) để cho các hộ dân sử dụng sai mục đích (tầng 1 để kinh doanh; tầng 2, 3 sử dụng vào mục đích khác như: kho, cho thuê, để ở...), cụ thể như sau:

- Có 11 chợ chủ đầu tư xây 2, 3 tầng cho các hộ tiểu thương thuê ki ốt vừa để kinh doanh, vừa để ở, đó là: Chợ Chàng, chợ My Điền (huyện Việt Yên); chợ Neo (huyện Yên Dũng); chợ Nghĩa Hòa (huyện Lạng Giang); chợ Cơ khí (huyện Lục Ngạn); chợ Hà Vị, Tiền Môn, Quán Thành, Song Mai, chợ Khu dân cư số 3 (thành phố Bắc Giang); chợ Đồng Đỉnh (huyện Lục Nam).

- Có 02 chợ (chợ Tiền Môn, thành phố Bắc Giang và chợ Rào, huyện Tân Yên) ngoài việc cho thuê một số ki ốt vừa để kinh doanh vừa để ở, chủ đầu tư còn cho sinh viên và công nhân thuê trọ (thuê chỗ ở theo tháng tại tầng 2, 3 trong chợ).

- Có 03 chợ (chợ Khu dân cư số 1, thành phố Bắc Giang; chợ Đình Trám, huyện Việt Yên và chợ Đầu mối nông sản, huyện Lục Ngạn) đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhưng hiện nay không có người họp. Riêng chợ Khu dân cư số 1 và chợ Đình Trám chủ đầu tư đã cho các hộ dân thuê ki ốt xung quanh chợ (tầng 1 bán hàng, tầng 2 để ở), nhưng khu bên trong chợ không có người họp.

- Có 03 chợ trên địa bàn huyện Lục Nam (chợ Thanh Xuân, chợ Đồi Ngô, chợ Bảo Đài): Hiện tại, UBND thị trấn Đồi Ngô và UBND xã Bảo Đài đã cho các hộ dân thuê tự xây dựng ki ốt kinh doanh trên đất chợ, cụ thể: Chợ Thanh Xuân có 43 ki ốt (trong đó có 18 ki ốt xây 2 tầng vừa để kinh doanh, vừa để ở với diện tích sàn xây dựng là 20m2); chợ Đồi Ngô có tổng số 33 ki ốt; chợ Bảo Đài có 15 ki ốt.

- Có 04 chợ trên địa bàn huyện Lục Nam (chợ Suối Mỡ, chợ Quỷnh, chợ Cầu Bình, chợ Đồng Đỉnh): Hiện nay, UBND xã ký hợp đồng giao nhận thầu kinh doanh, khai thác và quan lý chợ không đúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Khoản 2 Điều 6, Điều 19, Điều 20 Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 192/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang (thời điểm ký Hợp đồng Quyết định số 192/2012/QĐ-UBND đang còn hiệu lực).

- Chợ Tiến Sơn, xã Hợp Đức, UBND huyện Tân Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư trái thẩm quyền cho hộ kinh doanh Tống Trường Xuyên. Sau khi được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư đã xây dựng tường rào và nhà cầu chợ nhưng không có giấy phép xây dựng; hiện nay có hơn 20 hộ dân làm nhà ở trái phép trên đất chợ. UBND huyện Tân Yên đã có Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 27/9/2014 thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án này, nhưng đến nay chưa thực hiện; dự án chợ đã dừng triển khai, nhà đầu tư còn nợ hơn 826 triệu đồng tiền thuê đất nhưng UBND huyện và các cơ quan chức năng của huyện chưa thực hiện các biện pháp giải quyết những tồn tại, vướng mắc tại dự án này.

1.2. Hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị

Hiện nay, toàn tỉnh có 08 trung tâm thương mại (TTTM), 09 siêu thị. Các TTTM và siêu thị tập trung chủ yếu ở thành phố Bắc Giang với 07 TTTM, 07 siêu thị; ngoài ra huyện Lạng Giang có 01 TTTM, 01 siêu thị, huyện Yên Dũng có 01 siêu thị.

Qua kiểm tra, rà soát cho thấy:                               

- Có 01 TTTM nằm ngoài quy hoạch của tỉnh; 02 TTTM có biểu hiện biến tướng thành nhà ở, 02 TTTM đầu tư chậm tiến độ, cụ thể:

+ TTTM dịch vụ tổng hợp Hải An I, II, III IV do HTX đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An đầu tư xây dựng, địa điểm thực hiện dự án tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang (nằm cạnh Công viên Hoàng Hoa Thám), không nằm trong quy hoạch mạng lưới chợ, TTTM và siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 và các quyết định điều chỉnh, bổ sung của UBND tỉnh. Các dãy ki ốt được xây dựng dưới dạng nhà ở liên kề, cho các hộ dân thuê vừa kinh doanh vừa để ở đến hết thời hạn của dự án.

+ Trung tâm thương mại HDB (Lạng Giang), do Công ty cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam đầu tư xây dựng từ năm 2011, hiện đã hoàn thành và đưa vào hoạt động một số hạng mục đầu tư giai đoạn 1, chưa triển khai thực hiện giai đoạn 2. Hoạt động của TTTM HDB mới chỉ dừng lại ở việc cho các hộ dân thuê ki ốt để kinh doanh (33 ki ốt 1,5 tầng; 113 ki ốt 2 tầng), thời gian cho thuê 50 năm, hình thức thanh toán trả tiên 1 lần. Hiện nay, hầu hết các ki ốt đều đã được người thuê sử dụng tầng 1 để kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, tầng 2 để ở, có một số ki ốt chỉ dùng để ở, không kinh doanh.

+ Trung tâm thương mại Trung Tín, do Công ty cổ phần Trung Tín đầu tư xây dựng từ năm 2005, đến nay vẫn chưa hoàn thành các hạng mục công trình; hoạt động kinh doanh tại tòa nhà 2 tầng chủ yếu là cho các doanh nghiệp khác thuê.

- Cả 09/09 siêu thị đều được xây dựng theo quy hoạch, trong đó có 04 siêu thị nằm trong TTTM (siêu thị BigC, siêu thị điện máy Trần Anh, siêu thị điện máy Mediamart, siêu thị Pico); 05 siêu thị nằm ngoài TTTM (siêu thị Co.opmart, siêu thị Thiên Ân, siêu thị Lộc Thành, siêu thị Vũ Thịnh, siêu thị Thành Công).

1.3. Đánh giá

- Hiện nay, mạng lưới chợ, TTTM và siêu thị trên địa bàn tỉnh phát triển chưa đạt được mục tiêu đề ra theo Quy hoạch mạng lưới chợ, TTTM và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh.

- Việc chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ theo quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, Nghị định số 114/2009/NĐ-CP và Quyết định số 192/2012/QĐ-UBND (nay là Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND) còn chậm, có một số huyện đến nay chưa chuyển đổi được chợ nào.

- Chủ đầu tư, trong đó có UBND cấp huyện chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng chợ, tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ; để các hộ thuê, mua ki ốt sử dụng sai mục đích (tầng 1 dùng để bán hàng; tầng 2, 3 dùng cho mục đích khác).

- Một số chợ đầu tư xây mới nhưng không có người họp (chợ Đầu mối nông sản Lục Ngạn, chợ Đình Trám, chợ Khu dân cư số 1). Nhiều chợ nông thôn, miền núi đã xuống cấp nhưng không có kinh phí để cải tạo, nâng cấp.

- Một số TTTM đầu tư xây dựng chậm tiến độ như: TTTM HDB (huyện Lạng Giang) do Công ty cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam đầu tư xây dựng; TTTM Trung Tín (thành phố Bắc Giang) do Công ty cổ phần Trung Tín đầu tư xây dựng.

2. Kiểm tra 04 TTTM, 04 siêu thị

Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra tại 04 TTTM, bao gồm: TTTM BigC, TTTM Hapro, TTTM thị trấn Vôi, TTTM Đồng Mang Cá; kiểm tra 04 siêu thị, bao gồm: BigC, Co.opmart, Lộc Thành, Vũ Thịnh. Qua kiểm tra cho thấy cơ bản các siêu thị, TTTM trên địa bàn tỉnh đã chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh siêu thị, TTTM. Hàng hóa kinh doanh tại siêu thị có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được sắp xếp tương đối khoa học, thuận tiện cho việc kinh doanh.

Tuy nhiên, việc ghi biển hiệu của một số siêu thị, TTTM chưa đầy đủ theo quy định; một số siêu thị chưa ghi đầy đủ thông tin về hàng hóa, chế độ bảo hành sản phẩm theo quy định; một số TTTM đầu tư chậm tiến độ, hoạt động của TTTM mới chỉ dừng lại ở việc cho thuê (TTTM HDB, TTTM và khách sạn cao cấp Đồng Mang Cá).

Kết quả kiểm tra cụ thể: Sau khi có kết luận kiểm tra, Sở Công Thương sẽ có báo cáo HĐND tỉnh trước ngày 15/11/2018 (theo đúng kế hoạch).

3. Kiểm tra Ban quản lý các chợ trên địa bàn huyện Yên Dũng, thành phố Bắc Giang

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc chấp hành chính sách pháp luật, hiệu quả đầu tư dự án chợ, TTTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2017, trong đó giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, các ngành tham gia phối hợp thực hiện. Sở Công Thương đã cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra các chợ và Ban quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh (trong đó có Ban quản lý chợ trên địa bàn huyện Yên Dũng, thành phố Bắc Giang). Do đó, để tránh chồng chéo, trùng lặp, gây khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp, Sở Công Thương không tiến hành kiểm tra Ban quản lý chợ trên địa bàn huyện Yên Dũng, thành phố Bắc Giang. Hiện nay, Sở Công Thương đang phối hợp với Thanh tra tỉnh và các ngành liên quan tham mưu xây dựng báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo HDDND tỉnh trước ngày 15/11/2018 (theo đúng kế hoạch).

4. Bổ sung Kế hoạch kiểm tra chợ Trung tâm huyện Hiệp Hòa

Thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII; Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh ban hành phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018 (trong đó giao cho Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở ngành kiểm tra chợ Trung tâm huyện Hiệp Hòa). Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-SCT ngày 08/3/2018 và Quyết định số 142/QĐ-SCT ngày 11/5/2018 về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Trung tâm huyện Hiệp Hòa. Đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương chủ trì đã tiến hành kiểm tra xong; tuy nhiên do tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành và trách nhiệm giải quyết của UBND huyện Hiệp Hòa. Vì vậy, để xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra được chính xác, từ đó đề xuất các giải pháp xử lý hiệu quả, Đoàn kiểm tra đang yêu cầu chủ đầu tư và UBND huyện Hiệp Hòa giải trình một số nội dung liên quan; đồng thời theo tiến độ của Dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2018; do đó, Sở Công Thương sẽ kết luận kiểm tra xong trước ngày 15/02/2019báo cáo kết quả với HĐND tỉnh.

5. Đề xuất các biện pháp xử lý về quản lý các chợ, TTTM, siêu thị

5.1. Về cơ chế chính sách

- Đề nghị sửa đổi Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Sở Công Thương đã có Công văn số 1118/SCT-QLTM ngày 29/12/2017 gửi Bộ Công Thương, đề nghị tham mưu với Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2003/NĐ-CP (do không phù hợp với các quy định mới ban hành của Chính phủ về lĩnh vực đầu tư; đấu thầu, giá...).

- Đề nghị Bộ Công Thương sớm ban hành Thông tư thay thế Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế siêu thị, TTTM, do đã không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay.

5.2. Đối với các chợ, TTTM đầu tư xây dựng không đúng mục đích

Sở Công Thương đã tổng hợp báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động của các chợ, TTTM, siêu thị trên địa bàn tỉnh; đã tổ chức hội nghị với các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố bàn biện pháp xử lý các vi phạm đối với các chợ, TTTM đầu tư xây dựng không đúng mục đích (hội nghị tổ chức ngày 10/10/2018). Hiện nay, Sở đang tổng hợp, hoàn thiện báo cáo, kết quả báo cáo với HĐND tỉnh trước ngày 15/11/2018.

Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Sở Công Thương trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

 

Câu hỏi:
Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Yên Dũng, Sơn Động về hệ thống lưới điện nông thôn.
Người trả lời:
Trần Quang Tấn
Ngày trả lời:
13-09-2018
Trả lời:

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII. Sở Công Thương báo cáo, trả lời các nội dung cử tri đã nêu như sau:                                                 .

I. Về nội dung cử tri thôn Tân Sơn 1, xã Yên Lư và các xã Đức Giang, Tiến Dũng, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng phản ánh: Trạm biến áp thôn Tân Sơn 2, xã Yên Lư và các xã Đức Giang, Tiến Dũng, thị trấn Neo thường xuyên bị quá tải, mất điện, ảnh hưởng tới sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, đề nghị ngành điện xem xét, có giải pháp khắc phục.

Trả lời:

1. Đối với ý kiến về tình hình điện áp thấp tại thôn Tân Sơn 1, xã Yên Lư

Sở Công Thương cùng với Công ty Điện lực Bắc Giang, Điện lực Yên Dũng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Dũng, UBND xã Yên Lư đã trực tiếp xuống kiểm tra tại hiện trường, đo điện áp cuối nguồn. Kết quả có hiện tượng điện áp thấp đúng như phản ánh của cử tri tại thôn Tân Sơn 1 (giờ cao điểm có thời điểm điện áp chỉ đạt 170 - 180V).

 Để khắc phục tồn tại trên, Điện lực Yên Dũng đã lập phương án kéo 900m dây XLPE4x95 san tải từ MBA Yên Phượng sang thôn Tân Sơn 1, đồng thời nâng công suất MBA Yên Phượng từ 100kVA lên 250kVA. Bên cạnh đó, Điện lực Yên Dũng đã có văn bản gửi Công ty Điện lực Bắc Giang đề nghị đầu tư xây dựng 02 trạm biến áp l00kVA cấp điện cho thôn Tân Sơn 1. Công ty Điện lực Bắc Giang trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để bố trí vốn đầu tư xây dựng trong năm 2019.

2. Về tình hình cấp điện tại thị trấn Neo

Điện lực Yên Dũng đã kiểm tra xác nhận trong các tháng mùa hè vừa qua một số trạm biến áp (TBA) thuộc thị trấn Neo bị quá tải nên việc cấp điện không ổn định, gây ra hiện tượng mất điện. Trong thời gian qua, Điện lực Yên Dũng đã thực hiện các giải pháp để khắc phục, cụ thể như sau:

- TBA Neo 6: ngày 04/7/2018 nhảy áp tô mát (ATM) tổng và AB lộ 2; đến ngày 20/7/2018 đã thực hiện san tải sang TBA Neo 1, từ đó đến nay đã được cấp điện ổn định.

- TBA Neo 2: ngày 28/6/2018 nhảy ATM tổng; đến ngày 08/7/2018 đã thực hiện san tải sang TBA Neo 11, từ đó đến nay đã được cấp điện ổn định.

- Dự kiến trong tháng 9/2018:

+ Thực hiện đóng điện đưa vào vận hành TBA Tiểu khu 4, 5 công suất 2x400kVA sẽ san tải cho các TBA Neo 2, Neo 3, Neo 6, Neo 8.                                    '

+ Thực hiện nâng công suất các TBA Neo 2 từ 400kVA lên 560kVA; Neo 4 từ 250kVA lên 400kVA; Neo 5 từ 320kVA lên 400kVA.

Sau khi thực hiện các giải pháp tổng thể trên, từ tháng 10/2018 trở đi thị trấn Neo sẽ được cấp điện ổn định.

3. Về tình hình cấp điện tại xã Đức Giang

Điện lực Yên Dũng đã kiểm tra xác nhận trong các tháng mùa hè vừa qua, một số TBA thuộc xã Đức Giang bị quá tải nên việc cấp điện không ổn định. Trong thời gian vừa qua, Điện lực Yên Dũng đã thực hiện các giải pháp để khắc phục, cụ thể như sau:

- TBA thôn Cát: ngày 07/6/2018 nhảy ATM tổng (02 lần) do lệch pha lưới điện; đến ngày 20/6/2018 đã thực hiện cân pha, từ đó đến nay đã được cấp điện ổn định.

- TBA Hồng Giang: ngày 06/5/2018 ATM tổng nhảy do quá tải; đến ngày 28/5/2018 đã nâng công suất MBA từ 180kVA lên 250 kVA, từ đó đến nay đã được cấp điện ổn định.

Ngoài ra, trong tháng 9/2018 sẽ thực hiện nâng công suất TBA Cầu Bến thuộc xã Đức Giang (đang đầy tải) từ 180kVA lên 250kVA.

4. Về tình hình cấp điện tại xã Tiến Dũng

Hiện nay, việc bán điện đến hộ dân xã Tiến Dũng do Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng xã Tiến Dũng thực hiện. Trong năm 2016 - 2017, Công ty Điện lực Bắc Giang đã phối hợp nâng công suất các TBA để đảm bảo đủ nguồn điện cho địa phương, cụ thể như sau:

- Nâng công suất TBA xóm Huyện từ 180 kVA lên 320 kVA.

- Nâng công suất TBA Tân Tiến từ 75 kVA lên 180 kVA.

- Nâng công suất TBA Đông Thắng từ 180 kVA lên 250 kVA.

- Nâng công suất TBA Núi Ô từ 180 kVA lên 320 kVA.

- Nâng công suất TBA Chùa từ 180 kVA lên 320 kVA.

- Nâng công suất TBA Thuận Lý từ 180 kVA lên 320 kVA.

Tuy nhiên, mùa hè vừa qua (2018) do sản lượng điện tiêu thụ tăng nên trên địa bàn xã Tiến Dũng xảy ra hiện tượng quá tải ở một số khu vực như thôn Trại Núi, thôn Đông Thắng, xóm Huyện. Vì vậy, việc cấp điện cho người dân không được ổn định. Để khắc phục hiện tượng trên, Hợp tác xã Tiêu thụ điện năng xã Tiến Dũng đã đề nghị Công ty Điện lực Bắc Giang nâng công suất cho TBA thôn Trại Núi từ 160kVA lên 320kVA và TBA Đông Thắng từ 250kVA lên 320kVA.

Ngoài ra, đến cuối tháng 9/2018, Công ty nước sạch Lam Sơn xây dựng và đấu nối xong TBA l60kVA nên không sử dụng điện từ TBA xóm Huyện nữa. Vì vậy, TBA xóm Huyện sẽ đảm bảo việc cung cấp điện cho người dân trong khu vực này.

II. Về nội dung cử tri huyện Sơn Động phản ánh: Hiện nay hệ thống lưới điện nông thôn yếu không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân, thường xuyên mất điện (nhất là vào buổi tối khi nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân tăng cao).

Trả lời:

Hiện nay, huyện Sơn Động được cấp điện từ trạm 110kV Lục Ngạn bằng duy nhất một đường dây 35kV với tổng chiều dài đường dây 365km. Đường dây cấp điện này thường xuyên phải vận hành đầy tải vào giờ cao điểm, đặc biệt vào vụ thu hoạch vải thiều và các tháng mùa hè đường dây bị quá tải, điện áp toàn khu vực tụt thấp. Mặt khác, trên lưới điện hạ áp nông thôn huyện Sơn Động còn một số khu vực TBA có đường dây hạ áp dài, lưới điện cũ nát nên chất lượng điện năng khu vực cuối đường dây không đảm bảo như khu vực thôn Tân Lập, xã Tuấn Mậu; thôn Việt Trong, xã Giáo Liêm; thôn Ké, xã An Châu; thôn Biểng, xã An Lạc; thôn Chao, xã An Lập; thôn Đẫng, thôn Thượng, thôn Mục, thôn Bản Bầu, xã Long Sơn; thôn Tu Nim, xã Lệ Viễn; thôn Ruộc Nẩy, xã Cẩm Đàn; thôn Rỏn, xã Thanh Luận.

Từ đầu quý II/2018 đến nay, trên địa bàn huyện Sơn Động đã xảy ra một số trường hợp mất điện vào buổi tối do quá tải, lệch pha và sự cố dẫn đến nhảy ATM; hiện tượng này đã được Điện lực Sơn Động quan tâm tập trung khắc phục. Riêng trong tháng 4, 5 năm 2018 mất điện diện rộng chủ yếu do ngành điện cắt điện đường dây 372E7.8 để cải tạo, nâng cấp đoạn đầu đường dây để nâng cao năng lực cấp điện cho toàn huyện, cụ thể ngày 07/4/2018 mất điện từ 3h30 đến 21h00; ngày 08/4/2018 mất điện từ 4h45 đến 19h00; ngày 21, 22/4/2018 mất điện từ 3h30 đến 21h00; ngày 12/5/2018 mất điện từ 4h00 đến 19h30; ngày 14/8/2018 mất điện từ 4h30 đến 20h40; ngày 15/8/2018 mất điện từ 4h30 đến 21h15.

Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Bắc Giang đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo cấp điện ổn định cho nhân dân, như:

- Về lưới điện trung áp: Công ty Điện lực Bắc Giang đã cải tạo nâng cấp xong 9km đoạn đầu đường dây 35kV lộ 372E7.8 để nâng cao năng lực cấp điện cho huyện Sơn Động, đưa vào vận hành tháng 7/2018. Hiện nay, đang tiếp tục thi công mới 01 mạch đường dây 35kV để cấp điện cho huyện Sơn Động, dự kiến xong trong năm 2018. Đồng thời, Công ty Điện lực Bắc Giang đang đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sớm triển khai xây dựng TBA trung gian 2x5600kVA - 6/35kV lấy điện tự dùng từ Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động cấp điện cho lưới điện khu vực; xây dựng mới TBA 110kV huyện Sơn Động và cải tạo các xuất tuyến trung áp 35kV đấu nối vào TBA 110kV Sơn Động... để đảm bảo cấp điện ổn định trên địa bàn.

-  Về  lưới điện hạ áp: Công ty Điện lực Bắc Giang đang triển khai dự án lắp đặt MBA công suất nhỏ ở những khu vực có bán kính cấp điện lớn, điện áp thấp gồm TBA Đồng Phe 1, Chủa 1, Nhân Định, Vĩnh Khương; thực hiện nâng công suất 07 TBA Đồng Thanh, Thanh Sơn 2, Tiên Lý, Đồng Chanh, Đồng Riễu, An Bá 2, Lốc, dự kiến thực hiện xong trong quý IV/2018./.         

Câu hỏi:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản trả lời kiến nghị của tỉnh Bắc Giang thuộc các lĩnh vực của ngành. Dưới đây là nội dung kiến nghị và trả lời.
Người trả lời:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày trả lời:
28-08-2018
Trả lời:

Kiến nghị 1: Đề nghị có hướng dẫn địa phương lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch.

Trả lời:

Để hướng dẫn lập quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 (được tiến hành lập mới từ ngày 01/3/2018 theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Quy hoạch), ngoài các nội dung được đề cập tại Luật Quy hoạch thì các quy định chi tiết hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, chi tiết hóa nội dung quy hoạch vùng, tỉnh nhằm đảm bảo phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực trong việc lập quy hoạch, cũng như trách nhiệm của các cơ quan tham gia lập quy hoạch sẽ được cụ thể hóa tại Nghị định.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện dự thảo Nghị định theo ý kiến của các Thành viên Chính phủ, dự kiến trình Chính phủ xem xét, thông qua tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8/2018.

Trên cơ sở Nghị định được Chính phủ ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu giúp Chính phủ thực hiện lập quy hoạch vùng; đồng thời ban hành hướng dẫn và Thông tư tướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch các địa phương xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030.

Kiến nghị 2: Đề nghị có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân trong nước thực hiện các dự án đầu tư và tham gia vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ của các doanh nghiệp FDI.

Trả lời:

Các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp trong nước tham gia trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ của doanh nghiệp FDI được thể hiện trong các văn bản như: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ có quy định các chính sách ưu đãi đối với công nghiệp hỗ trợ.

Các chính sách ưu đãi cho các đối tượng gồm ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng... Ngoài các ưu đãi chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ còn được hỗ trợ tiếp cận tín dụng, tín dụng đầu tư, thuế, kế toán, tiền thuê đất, mặt nước, hỗ trợ mặt bằng, công nghệ, tiếp cận thị trường, hỗ trợ thông tin, phát triển nguồn nhân lực...

Kiến nghị 3: Đề nghị có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Trả lời:

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020, Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 phê duyệt đề án phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025. Ngoài ra còn có các chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc ít người, các huyện nghèo, xã biên giới, thôn bản đặc biệt khó khăn... Nguồn kinh phí để thực hiện các mục tiêu trên đã được địa phương chủ động bố trí trong kế hoạch đầu tư công hàng năm cũng như hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thông qua các Chương trình MTQG (Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững), cũng như các chương trình, dự án khác có nội dung tương tự trên địa bàn như Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc, các hỗ trợ có mục tiêu và nguồn lực hợp pháp khác.

Kiến nghị 4: Đề nghị có hướng dẫn sử dụng nguồn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

Trả lời:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 141/TB-VPCP ngày 13/4/2018 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 18/5/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí sử dụng dự phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có hướng dẫn cụ thể gửi Bộ, ngành và địa phương./.

 

Câu hỏi:
Trả lời kiến nghị của cử tri huyện Lạng Giang, Yên Dũng về một số cột điện cong vênh và chất lượng điện giờ cao điểm?
Người trả lời:
Trần Quang Tấn
Ngày trả lời:
17-08-2018
Trả lời:

Thực hiện Công văn số 2366/UBND-TH ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sở Công Thưong Bắc Giang báo cáo, trả lời các nội dung cử tri đã nêu như sau:

Nội dung 01: Cử tri Lạng Giang phản ánh một số cột điện ven đường trên địa bàn xã An Hà, huyện Lạng Giang hiện đã xuống cấp nghiêng, cong... ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của nhân dân. Đề nghị các cơ quan chức năng khắc phục.

Nội dung 02: Cử tri xã Yên Lư, huyện Yên Dũng phản ánh chất lượng điện vào giờ cao điểm không đảm bảo cho việc thắp sáng, nấu cơm... làm hư hỏng thiết bị điện của các hộ dân. Đề nghị ngành điện quan tâm đầu tư nâng cấp công suất trạm biến áp tại thôn Tân Sơn 1, xã Yên Lư.

Trả lời: Ngay sau khi nhận được ý kiến của cử tri, Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang, chính quyền địa phương (Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Lạng Giang, Yên Dũng và UBND các xã An Hà, Yên Lư) trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại các địa điểm theo phản ánh của cử tri. Công ty Điện lực Bắc Giang đã chỉ đạo Điện lực Lạng Giang và Yên Dũng triển khai các biện pháp, phương án khắc phục, kết quả như sau:

(1) Tại xã An Hà, huyện Lạng Giang có 03 vị trí cột bị nghiêng: 12-5-I/AH1; 12-I/AH4 và 18-I/AH2, trong đó:

- Vị trí cột 12-5-1-AH1 bị nghiêng: Điện lực Lạng Giang đã cho công nhân ngành điện thực hiện chôn lại cột, đảm bảo cột không bị nghiêng.

- Vị trí cột 12-I-AH4 bị nghiêng: Ngành điện đã lên phương án tháo và di chuyển một số hòm công tơ, tháo bớt dây dẫn trên cột, chỉnh trang lại để đảm bảo cột không nghiêng. Dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2018.

- Vị trí cột 18-I/AH2: Qua kiểm tra thực tế cột không bị nghiêng, người dân có ý kiến dịch chuyển cột để ô tô có thể đi vào trong ngõ. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường thì việc dịch chuyển cột là rất khó, bởi dịch chuyển cột thì đường dây điện sẽ bị cắt vào nhà dân. Hiện tại, Điện lực Lạng Giang đang xem xét tìm phương án tháo gỡ.

(2) Tại thôn Tân Sơn 1, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng có hiện tượng điện áp thấp vào giờ cao điểm (có thời điểm chỉ đạt 170 - 180V), đúng theo phản ánh của cử tri, Công ty Điện lực Bắc Giang đã triển khai một số giải pháp sau:

- Phương án trước mắt: Lập phương án nâng công suất trạm biến áp gần thôn Tân Sơn 1 và xây dựng 01 lộ hạ áp cấp điện cho thôn Tân Sơn 1, cụ thể:

+ Nâng công suất trạm biến áp Yên Phượng từ 100kVA lên 250kVA.

+ Xây dựng thêm 01 hạ áp sau trạm biến áp Yên Phượng dài 300m gồm 07 khoảng cột.

Điện lực Yên Dũng đã triển khai và hoàn thành trong tháng 8/2018.

- Phương án lâu dài: Điện lực Yên Dũng đã có văn bản gửi Công ty Điện lực Bắc Giang đề nghị đầu tư xây dựng 02 trạm biến áp 100kVA cấp điện cho thôn Tân Sơn 1. Công ty Điện lực Bắc Giang đã trình Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc để bố trí vốn đầu tư xây dựng trong năm 2019.

Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang chỉ đạo hoàn thành nội dung cử tri đã nêu.

Trên đây là Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lạng Giang và Yên Dũng. Kính chuyển Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Câu hỏi:
Sở Công Thương trả lời Đơn đề nghị nâng cao chất lượng điện áp
Người trả lời:
Ngày trả lời:
08-06-2018
Trả lời:

Sở Công Thương nhận được Đơn đề nghị của hộ gia đình ông: Trương Công Báo cùng hộ gia đình các ông Trương Văn Phương, Trương Văn Man, Trương Văn Tư, Trương Văn Mai, Trần Văn Tư và hộ gia đình bà Leo Thị Thanh trú tại xã Đông Hưng huyện Lục Nam phản ánh nội dung chất lượng điện áp tại khu vực các hộ dân đang sử dụng rất yếu và chỉ có điện 1 pha.

Để đảm bảo chất lượng điện cho người dân sinh hoạt và sản xuất, ngay sau đó Sở Công Thương đã có văn bản số 379/SCT-QLNL ngày 09/5/2018 yêu cầu Công ty Điện lực Bắc Giang tiến hành kiểm tra chất lượng điện áp theo kiến nghị của người dân. Trong trường hợp chất lượng điện áp không đảm bảo như phản ánh của người dân, yêu cầu Công ty Điện lực Bắc Giang có phương án cải tạo, bố trí vốn để nâng cấp đường dây đảm bảo chất lượng điện áp phục vụ bà con.

Ngày 25/5/2018, Công ty Điện lực Bắc Giang đã có văn bản trả lời số 878/PCBG-P4 báo cáo giải quyết đơn đề nghị. Cụ thể: sau khi sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra chất lượng điện áp và xác nhận có hiện tượng quá tải do dây dẫn chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khu vực.

Hiện nay, Công ty Điện lực Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch nâng cấp đoạn đường dây cấp điện cũ lên 3 pha 4 dây loại AL/XLPE 4x50 để tránh quá tải, đảm bảo có điện 3 pha đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của các hộ dân.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Bắc Giang, dự kiến tiến độ thực hiện xong trước ngày 10/6/2018, Sở Công Thương cũng đã đề nghị UBND huyện Lục Nam phối hợp giám sát tiến độ thực hiện của Điện lực Lục Nam./.

 

Câu hỏi:
Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Giang
Người trả lời:
Trần Quang Tấn
Ngày trả lời:
16-05-2018
Trả lời:

Thực hiện Công văn số 231/HĐND-TH ngày 26/4/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Giang về việc đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát, theo nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 123/BC-HĐND ngày 20/11/2017 của HĐND tỉnh, Sở Công Thương báo cáo như sau:

1. Về nội dung kiến nghị, đề xuất trong công tác tham mưu lập, thẩm định quy hoạch

- Chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan rà soát việc thực hiện quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 trên cơ sở đó, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp thu hút đầu tư, quản lý quy hoạch; tích cực chủ động hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu.

- Ngày 21/12/2017, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; trong đó đã triển khai, quán triệt đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các cửa hàng xăng dầu thuộc diện phải nâng cấp, cải tạo phải nghiêm túc thực hiện việc nâng cấp, cải tạo cửa hàng theo đúng lộ trình.

- Nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy hoạch và tiêu chuẩn, quy chuẩn cửa hàng xăng dầu, ngày 27/3/2018 Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 220/SCT-QLTM yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc diện phải nâng cấp, cải tạo chủ động thực hiện việc nâng cấp cải tạo cho đảm bảo quy định, quy chuẩn kỹ thuật về kinh doanh xăng dầu. Theo Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 thì đến năm 2020 có 52 cửa hàng thuộc diện phải cải tạo, nâng cấp (37 cửa hàng theo quy hoạch cũ, 15 cửa hàng đưa thêm). Đến nay các doanh nghiệp đã thực hiện việc nâng cấp cải tạo được 11/52 cửa hàng đảm bảo theo quy định.

- Đối với những cửa hàng xăng dầu thuộc diện phải nâng cấp, cải tạo nhưng không tiến hành nâng cấp, cải tạo theo đúng lộ trình quy định, không đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014, Sở Công Thương cương quyết không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

- Về khoảng cách giữa một số cửa hàng trên tuyến quốc lộ chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải, một mặt do lịch sử để lại, trước khi lập quy hoạch có một số cửa hàng xây dựng trước đây chưa đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phải di dời, xóa bỏ nhưng chưa thực hiện việc di dời, xóa bỏ; mặt khác do sự hình thành và phát triển các tuyến đường (có tuyến đường tỉnh trở thành đường quốc lộ và ngược lại), nếu thực hiện việc di dời, xóa bỏ các cửa hàng này thì sẽ đảm bảo về khoảng cách. Tuy nhiên, việc xóa bỏ, di dời cửa hàng xăng dầu cần phải có lộ trình để doanh nghiệp thu hồi vốn. Ngay sau khi có kết luận, kiến nghị của HĐND tỉnh, Sở Công Thương đã tổ chức rà soát lập danh sách những cửa hàng thuộc diện phải di dời, xóa bỏ và ấn định lộ trình phải thực hiện việc di dời, xóa bỏ. Tuy nhiên, ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi một số Nghị định, trong đó có Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, xây dựng cửa hàng xăng dầu được thực hiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, bỏ quy hoạch xăng dầu. Trong khi chờ Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Sở Công Thương đã phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh tạm dừng chấp thuận đầu tư đối với dự án đầu tư, xây dựng cửa hàng xăng dầu.

2. Nội dung kiến nghị trong công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu

Năm 2018, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/12/2017. Theo đó, quý II, III năm 2018, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Khoa học  và Công nghệ, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện việc  thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với tất cả các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn tỉnh.

Đồng thời, đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường chủ động phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong kinh doanh. Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra 07 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 07 vụ với số tiền phạt là 189.352.000 đồng; đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra và đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với cửa hàng xăng dầu Bích Sơn thuộc Công ty TNHH một thành viên Thương mại và xây dựng Hà Quy do chưa đáp ứng đầy đủ quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014.

Đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

3. Nội dung kiến nghị đối với các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý

Tại Hội nghị tập huấn, triển khai các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu ngày 21/12/2017 và buổi đối thoại với các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối ngày 25/12/2017, Sở Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý xăng dầu nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Cũng tại Hội nghị tập huấn, các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý đã cam kết đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến nay trên toàn tỉnh chưa để xảy ra hiện tượng khan hiếm xăng dầu.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau khảo sát việc chấp hành pháp luật trong việc lập quy hoạch và quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sở Công Thương trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau khảo sát việc chấp hành pháp luật trong việc lập quy hoạch và quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sở Công Thương trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

 

Câu hỏi:
Người trả lời:
Ngày trả lời:
10-04-2018
Trả lời:

Thực hiện Công văn số 390/UBND-TH ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sở Công Thương Bắc Giang báo cáo, trả lời các nội dung cử tri đã nêu như sau:

1. Nội dung 01: Cử tri Tân Yên đề nghị Điện lực Bắc Giang chỉ đạo lắp đồng loạt công tơ 3 giá đối với các hộ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho các hộ chủ động tránh giờ cao điểm (giá cao) để sản xuất, kinh doanh.

Trả lời: Ngay sau khi nhận được ý kiến của cử tri, Sở Công Thương đã chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Giang kiểm tra, rà soát và Công ty đã có văn bản phúc đáp (số 221/PCBG-P9 ngày 09/02/2018) như sau:

Tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định: các khách hàng có sản lượng điện sử dụng trung bình ba tháng liên tục từ 2.000kWh/tháng trở lên được lắp công tơ 3 giá và ký hợp đồng mua điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày. Như vậy chỉ những khách hàng đáp ứng điều kiện trên mới được lắp công tơ 3 giá. Công ty Điện lực Bắc Giang đã chỉ đạo Điện lực huyện Tân Yên kiểm tra, rà soát, kết quả có 11/22 khách hàng đã được lắp công tơ 3 giá, số lượng công tơ còn lại đang chờ Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cấp. Sở Công Thương đang tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai hoàn thành nội dung trên.    

2. Nội dung 02: Cử tri xã Tân Sỏi, xã Đồng Vương và một số xã huyện Yên Thế phản ánh: Một số công ty về địa phương bán hàng điện dân dụng nhưng không sử dụng được, một số hộ đã trả hàng và nhận lại tiền, còn một số hộ hiện nay chưa trả được hàng gây ảnh hưởng đến cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét, không cho các công ty bán hàng đa cấp, giới thiệu sản phẩm về các xã vì nhiều mặt hàng không đảm bảo chất lượng.

Trả lời: Với mục đích quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa và kích cầu người tiêu dùng, hiện nay phần lớn các chương trình quảng bá, khuyến mại, ưu đãi, giảm giá,...hàng hóa của các tổ chức, cá nhân đã được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, một số công ty đã quảng cáo giới thiệu sản phẩm hàng hóa quá mức, đánh vào lòng tham của người tiêu dùng, nâng giá sản phẩm hàng hóa cao, khi bán thực tế lại rẻ hơn nhiều so với giới thiệu.

Ý kiến cử tri nêu là có thật, Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường ban hành 03 Kế hoạch và 05 văn bản chỉ đạo về kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với hàng giả, hàng kém chất lượng, hoạt động bán hàng đa cấp và giới thiệu sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Tháng 8/2017 Công ty TNHH sản xuất và thương mại đầu tư Đại Dương đã tổ chức giới thiệu, tư vấn và phân phối sản phẩm đồ gia dụng tại xã Tân Sỏi, xã Đồng Vương và một số xã khác của huyện Yên Thế với một số sản phẩm chính của thương hiệu Tosaka (bếp điện hồng ngoại, máy xay sinh tố, chảo lẩu...). Đến ngày 22/11/2017 Công ty tổ chức giới thiệu, tư vấn và phân phối sản phẩm đồ gia dụng tại xã Đồng Tâm, trong lúc giới thiệu sản phẩm có khoảng 15 đến 30 người tiêu dùng ở xã Tân Sỏi, Đồng Vương, Hương Vỹ, Đồng Hưu... có mang sản phẩm đã mua của công ty đến trả lại hàng và lấy lại tiền với lý do giá cao so với thị trường. UBND xã Đồng Tâm phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6, Đội Công an kinh tế, Phòng KTHT huyện phối hợp với Công ty Đại Dương mời người tiêu dùng có hàng hóa đổi trả, lấy lại tiền tại hội trường UBND xã. Đến 16 giờ 30 cùng ngày việc đổi trả, hoàn lại tiền cho người tiêu dùng kết thúc.

Tuy nhiên trong quá trình nhận trả hàng, trả tiền do hiệu ứng đám đông, một số người tiêu dùng lợi dụng việc nhận hàng của công ty mang cả hàng đã dùng đến yêu cầu đổi, thậm chí cả dây ổ điện sử dụng không đúng kỹ thuật bị hỏng cùng mang đến yêu cầu đổi nhưng công ty không chấp nhận. Cùng với đó có một số người tiêu dùng khác đề nghị công ty giảm giá, xin mua lại sản phẩm đã đổi và một số người tiêu dùng khác thấy sản phẩm dùng tốt cũng xin mua lại.

Đồng thời, Đội Quản lý thị trường số 6 - Chi cục Quản lý thị trường Bắc Giang tiến hành giám sát, kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại đầu tư Đại Dương có hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng hóa vi phạm gồm ổ cắm điện = 100 cái. Đội QLTT số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt số tiền là: 1.000.000 đồng, tịch thu 100 ổ cắm điện theo quy định của pháp luật.

Từ tháng 11/2017 đến nay trên địa bàn huyện Yên Thế không còn hiện tượng doanh nghiệp về quảng cáo và bán hàng điện dân dụng không sử dụng được và không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, Sở Công Thương Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thực hiện công tác quản lý tốt địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, nhất là chính quyền cấp xã, phường, thị trấn kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc quảng cáo, bán hàng đa cấp. Tổ chức phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng.

Nội dung 3: Cử tri huyện Lục Ngạn và Lục Nam đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng ngăn chặn, xử lý tình trạng sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng và có biện pháp kiểm soát ngay từ gốc (nơi sản xuất).

Nội dung trên đã được Sở Công Thương báo cáo trả lời bằng văn bản số 168/BC-SCT ngày 24/8/2017 “Giải trình, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và trong kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII”.

(Chi tiết gửi kèm báo cáo số 168)

Cùng với đó Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, trong đó đã kiểm tra, xử lý 74 vụ sản xuất, kinh doanh phân bón (tính từ tháng 7/2017 đến nay); xử phạt vi phạm hành chính 289.588.000 đồng, tiền truy thu từ số lợi nhuận bất hợp pháp 888.000 đồng, trị giá hàng tiêu hủy 82.263.340 đồng.

Hàng hóa tiêu hủy bao gồm: Phân bón các loại 22.125 kg; 1.476 gói thuốc BVTV các loại, 09 chai thuốc trừ sâu Kilsect 10EC loại 1 lít/chai và 1,5 lít hóa chất dùng để tẩy xóa, sửa chữa thời hạn sử dụng. Trị giá hàng tiêu hủy 82.263.340 đồng. Buộc tái chế 1.300.000 kg phân bón có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố, trị giá 3.900.000 đồng.

Trên đây là Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII của Sở Công Thương. Kính chuyển Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Câu hỏi:
Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII
Người trả lời:
Trần Quang Tấn
Ngày trả lời:
16-05-2018
Trả lời:

Thực hiện Công văn số 935/HĐND-TH ngày 28/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, Sở Công Thương báo cáo như sau:

1. Giải pháp về cơ chế chính sách

1.1. Việc hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017, ngày 09/01/2018, Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 21/SCT-VP đăng ký thực hiện 95% chợ được quy hoạch và kiểm soát an toàn thực phẩm (không bao gồm chợ tự phát). Ngày 11/01/2018, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 06/KH-SCT triển khai công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó thực hiện kiểm tra việc chấp hành điều kiện ATTP, chất lượng thực phẩm, nguồn nước dùng trong chế biến thực phẩm đối với các chợ. Đồng thời, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố, Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng huyện, thành phố nhằm phổ biến các nội dung và quy định mới giúp các đơn vị quản lý và tổ chức thực hiện hiệu quả.

1.2. Đề nghị sửa đổi Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 1118/SCT-QLTM ngày 29/12/2017 gửi Bộ Công Thương về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Bộ Công Thương đã tham mưu với Chính phủ xây dựng Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối thay thế Nghị định số  02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP; hiện nay đang tổng hợp các ý kiến của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và sẽ sớm trình Chính phủ ban hành, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng và trung tâm đấu giá hàng hóa cũng như các hoạt động kinh doanh bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại, mua bán sáp nhập có liên quan.

2. Công tác phối hợp

Sở Công Thương đã chủ động tham mưu nội dung kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh gửi Thanh tra tỉnh, sau khi tổng hợp chung, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-TTr ngày 16/4/2018 thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật, hiệu quả đầu tư dự án chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2017. Đến ngày 14/5/2018, đoàn đã tiến hành thanh tra xong 3 huyện, các huyện còn lại đang tiếp tục thanh tra. Sở Công Thương sẽ báo cáo kết quả với HĐND tỉnh sau khi kết thúc thời gian thanh tra.

3. Đối với việc kiểm tra Chợ trung tâm huyện Hiệp Hòa

Ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, ngày 12/12/2017, Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 1051/SCT-TTr gửi Thanh tra tỉnh đề nghị bổ sung nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chuyển đổi mô hình quản lý Chợ trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2185/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018 (trong đó giao cho Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra Chợ trung tâm huyện Hiệp Hòa, thời gian trong quý II/2018). Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-SCT ngày 08/3/2018 và Quyết định số 142/QĐ-SCT ngày 11/5/2018  kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý Chợ trung tâm huyện Hiệp Hòa. Hiện nay đang tiến hành kiểm tra, sẽ báo cáo kết quả với HĐND tỉnh sau khi kết thúc thời gian kiểm tra (ngày 14/6/2018).

Trên đây là báo cáo thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Sở Công Thương trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

 

Câu hỏi:
Đề nghị UBND tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại (từ nguồn kinh phí của tỉnh) hỗ trợ Lục Ngạn trong việc tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả.
Người trả lời:
Trần Quang Tấn
Ngày trả lời:
19-04-2017
Trả lời:

Đề nghị xem tại file đính kèm./.

Pages