Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File Loại Văn Bản Cơ quan BH
1 Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước 70/2018/NĐ-CP Ký:15-05-2018
HL:15-05-2018
Nghị định Chính phủ
2 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo 19-2018/NQ-CP Ký:15-05-2018
HL:15-05-2018
Nghị quyết Chính phủ
3 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh 623/QĐ-UBND Ký:10-05-2018
HL:10-05-2018
Quyết định UBND Tỉnh
4 Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường 08/2018/TT-BCT Ký:02-05-2018
HL:17-05-2018
Thông tư Bộ Công Thương
5 Quyết định quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 09/2018/QĐ-UBND Ký:04-05-2018
HL:20-05-2018
Quyết định UBND Tỉnh
6 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 07/2018/QĐ-UBND Ký:16-04-2018
HL:01-05-2018
Quyết định UBND Tỉnh
7 Thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 29/2018/TT-BTC Ký:28-03-2018
HL:11-05-2018
Thông tư Bộ Tài Chính
8 Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 550/QĐ-UBND Ký:26-04-2018
HL:26-04-2018
Quyết định UBND Tỉnh
9 Thông tư quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng 27/2018/TT-BTC Ký:21-03-2018
HL:04-05-2018
Thông tư Bộ Tài Chính
10 Quyết định phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018 1408/QĐ-BCT Ký:27-04-2018
HL:27-04-2018
Quyết định Bộ Công Thương

Pages