Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File Loại Văn Bản Cơ quan BH
1 Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2018 162/NQ-CP Ký:31-12-2018
HL:31-12-2018
Nghị quyết Chính phủ
2 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam 02/2019/QĐ-TTg Ký:08-01-2019
HL:08-01-2019
Quyết định Văn phòng chính phủ
3 Quyết định đính chính Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh 4894/QĐ-BCT Ký:27-12-2018
HL:01-01-2019
Quyết định Bộ Công Thương
4 Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016 - 2018 37/NQ-HĐND Ký:07-12-2018
HL:07-12-2018
Nghị quyết
5 Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2018 36/NQ-HĐND Ký:07-12-2018
HL:07-12-2018
Nghị quyết
6 Nghị quyết về việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2019 của tỉnh Bắc Giang 33/NQ-HĐND Ký:07-12-2018
HL:07-12-2018
Nghị quyết
7 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 32/NQ-HĐND Ký:07-12-2018
HL:07-12-2018
Nghị quyết
8 Nghị quyết thông qua danh mục các lĩnh vực ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 - 2025 31/NQ-HĐND Ký:07-12-2018
HL:01-01-2019
Nghị quyết
9 Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án, công trình được phép thu hồi đất; các dự án, công trình được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 30/NQ-HĐND Ký:07-12-2018
HL:07-12-2018
Nghị quyết
10 Nghị quyết điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Giang 29/NQ-HĐND Ký:07-12-2018
HL:07-12-2018
Nghị quyết

Pages