Ý kiến của nhân dân

STT Tiêu đề Ngày File Cho ý kiến
1 Dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần BĐ:19-10-2018
KT:19-11-2018
Xin ký kiến
2 Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia (lần 2) BĐ:18-10-2018
KT:18-11-2018
Xin ký kiến
3 Dự thảo Thông tư quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu BĐ:18-10-2018
KT:18-11-2018
Xin ký kiến
4 Dự thảo Thông tư Quy định thực hiện phát triển điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió BĐ:18-10-2018
KT:18-11-2018
Xin ký kiến
5 Dự thảo Thông tư quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí (LPG/LNG/CNG) BĐ:12-10-2018
KT:12-11-2018
Xin ký kiến
6 Dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần BĐ:12-10-2018
KT:12-11-2018
Xin ký kiến
7 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang BĐ:03-10-2018
KT:03-11-2018
Xin ký kiến
8 Dự thảo (lần 2) Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp BĐ:28-09-2018
KT:28-10-2018
Xin ký kiến
9 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy điện BĐ:26-09-2018
KT:26-10-2018
Xin ký kiến
10 Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu BĐ:24-09-2018
KT:24-10-2018
Xin ký kiến

Pages