Xử phạt

STT Trích yếu Thời gian Người ký File
1 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tác (hành vi vi phạm kinh doanh, buôn bán xăng RON 95 kém chất lượng) 09-11-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Châu Minh (hành vi vi phạm kinh doanh, buôn bán xăng RON 95 kém chất lượng) 09-11-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
3 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Ngọc Tuấn (hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu) 30-08-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
4 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Lâm Long (hành vi vi phạm bán hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu) 29-06-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
5 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cửa hàng xăng dầu số 5 trực thuộc Công ty TNHH Quỳnh Mai (hành vi vi phạm kinh doanh xăng không rõ nguốn gốc, xuất xứ; bán xăng RON 95 có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng) 15-05-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
6 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Từ Liêm (hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu) 06-02-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
7 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Linh (hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu) 23-01-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
8 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Quý (hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu) 03-01-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh